MBM-GROUP, a.s.

Spojili sme sa pre Váš úspech

Zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti MBM-GROUP, a.s.

Domov / Zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti MBM-GROUP, a.s.

Stav

Prebieha


Druh

Stavebné práce


Publikované

20. 01. 2020


Ukončené

 


Popis

Predmetom zákazky je rekonštrukcia obálok dvoch budov, rekonštrukcia vykurovania a prípravy TUV v administratívnej budove a využitie solárnej tepelnej energie v administratívnej budove.Dokumenty

1.  Výzva  stiahnuť
2.  Príloha č. 1 - Výkaz výmer  stiahnuť
3.  Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritérií hodnotenia  stiahnuť
4.  Príloha č. 3 - Návrh zmluvy  stiahnuť
5.  Príloha č. 4 - Projektová dokumentácia stiahnuť
6.  Príloha č. 5 - Čestné vyhlásenie uchádzača stiahnuť
7.  Príloha č. 6 - Čestné vyhlásenie o vytvorení skupiny dodávateľov  stiahnuť
8.  Príloha č. 7 - Plnomocenstvo pre osobu konajúcu za skupinu dodávateľov  stiahnuť
9.   Príloha č. 8 - Zoznam subdodávateľov  stiahnuť
10.   Záznam z prieskumu trhu  stiahnuť
11.  Zmluva o dielo  stiahnuť