MBM-GROUP, s.r.o.

Spojili sme sa pre Váš úspech

Betónové zmesi

Domov / Betónové zmesi

Kvalitu našich betónových zmesí zaručuje neustály dohľad nad kvalitou používaných materiálov a skúšanie čerstvých zmesí podľa EN.

Výrobu certifikovaných transportbetónov zabezpečujeme v betonárni Oravská Jasenica a v betonárni Oravská Lesná. Certifikáciu betónových zmesí a skúšky vytvrdnutého betónu nám zabezpečuje spoločnosť Qualiform Slovakia, s.r.o.

 
Betonáreň Oravská Jasenica
Strojbet 25
kapacita 25m³/hod
 
Betonáreň Oravská Lesná
ELBA EB75
kapacita 60 m³/hod


KONTAKT

 

tel.č: 0903 371 039

tel.č: 0903 378 754

e-mail: betonaren@mbmgroup.sk