MBM-GROUP, a.s.

Spojili sme sa pre Váš úspech

ČOV, Námestovo

Domov / ČOV, Námestovo

NÁZOV STAVBY: Zásobovanie vodou a kanalizácia Oravského regiónu
NÁKLAD: 3 699 000 €
POPIS: Odkanalizovanie obcí: Klin a Oravská Jasenica. Vybudovanie kanalizačného zberača Oravská Jasenica, Lokca. Vybudovanie vodovodného zásobového radu Námestovo, Zákamenné. Vodovod a vodojem Oravská Jasenica, Námestovo. Vybudovanie čerpacej stanice vody spolu so zásobníkmi a vodojemami.

ČOV, Námestovo