MBM-GROUP, a.s.

Spojili sme sa pre Váš úspech

Betónové zmesi

Domov / Betónové zmesi

Kvalitu našich betónových zmesí zaručuje neustály dohľad nad kvalitou používaných materiálov a skúšanie čerstvých zmesí podľa EN.

Výrobu certifikovaných transportbetónov zabezpečujeme v betonárni Oravská Jasenica.

Certifikáciu betónových zmesí a skúšky vytvrdnutého betónu nám zabezpečuje spoločnosť Qualiform Slovakia, s.r.o.

 
Betonáreň Oravská Jasenica
Strojbet 25
kapacita 25m³/hod