MBM-GROUP, s.r.o.

Spojili sme sa pre Váš úspech

manažérske systémy, certifikáty

Domov / manažérske systémy, certifikáty

Na riadenie a kontrolu kvality máme zavedený Integrovaný systém manažérstva, preverený a uznaný certifikačným orgánom: PQM, s.r.o., v zhode s normou:

 

Politika spoločnosti MBM-GROUP a.s. Dokument obsahuje, politiku kvality, Environmentálnu politiku a politku BOZP.

 

Certifikovaný systém manažmentu kvality v odbore uskutočňovania stavieb, výroba a predaj betónovej zmesi a armovacej výstuže, realizácia dopravy

 

Certifikovaný systém environmentálneho manažérstva v odbore uskutočňovania stavieb, výroba a predaj betónovej zmesi a armovacej výstuže, realizácia dopravy

 

Certifikovaný systém manažmentu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v odbore uskutočňovania stavieb, výroba a predaj betónovej zmesi a armovacej výstuže, realizácia dopravy

 

Certifikát zhody systému riadenia výroby na stavebný výrobok -  kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest

 

Certifikát zhody systému riadenia výroby na stavebný výrobok – kameň na vodné stavby

 

Certifikát o  zhode systému riadenia výroby u výrobcu na stavebný výrobok – betón